S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

KONTAKTY

PROPER SK s.r.o.
Gaštanová 3083/36
010 07 Žilina
tel: +421 948 448 356
info(a)proper.sk

SUPER CENA

naša cena € 99,00
Skladom
naša cena € 22,90
Skladom

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena € 6,99
Skladom
naša cena € 12,66
Skladom
naša cena € 17,90
Skladom

ANKETA

Ako sa vám páčia tieto stránky?

Veľmi sa mi páčia 84% Páčia sa mi 10% Nie príliš sa mi páčia 4% Vôbec sa mi nepáčia 3%

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

Prevádzkovateľ internetového portálu www.proper.sk

 

Názov spoločnosti: PROPER SK s.r.o.
Ulica a číslo:           Gaštanová 3083/36
Mesto a PSČ          Žilina 010 07
Štát                         Slovensko
IČO:                        51014181
IČ DPH:                  SK2120560013

Bankové spojenie - IBAN: SK35 8330 0000 0020 0125 9910 , BIC / SWIFT kód: FIOZSKBAXXX

 

 

Kontakty

info(zavinac)proper.sk, +421 948 448 356

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 041/763 21 30

fax č. 041/763 21 39

 

1) O registrácii

"Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme "názov firmy" a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy "Vaša firma".

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne jedenkrát do mesiaca. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: "info(zavináč)proper.sk", alebo na uvedenej pevnej adrese.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky je zákazník automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, resp. je na objednávku, budeme Vás informovať o ďalšom termíne dodania.

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 2 hodín, resp. pred expedíciou tovaru, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

3) Druhy dopravy verejnými prepravcami:

Tovar doručovaný zmluvnými prepravcami – kuriérom

Poštovné, je účtované podľa platného cenníka nižšie - ceny uvedené vrátane dph.

- Doručenie kuriérom - štandard je účtované vo výške 3,99€

Špeciálne doručenie kuriérom pre veľké zásielky ako napr.rebríky (okrem rebríkov popísaných nižšie), kachle, sporáky, fúriky, miešačky, sudy na vodu, záhradný nábytok... je účtované vo výške 19,90€.

Doručenie pre rebríky 2x8 - 3x11 a pojazdné skladacie lešenia je účtované vo výške 9,90€.

Doručenie do CZ pre malé zásielky je účtované vo výške 6,99€ .

Pozn.: V prípade ak si objednáte väčší tovar a vyberiete štandardné doručenie, bude spôsob dopravy zmenený.

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Prepravca - kuriér je povinný umožniť otvorenie balíka pred podpisom o "prevzatí bez výhrad". Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O termíne doručenia zásielky je zákazník informovaný e-mailom alebo sms deň vopred.

4) Záruka

V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená maximálne o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.

5) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze budú vrátené po prevzatí a kontrole tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

-na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia, 
-na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, 
-na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu.

7) Doručenie a dodacie podmienky

Tovar, ktorý je skladom, zvyčajne expedujeme do 4 pracovných dní. V osobitných prípadoch sa môže dodacia doba predĺžiť. 

Zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

  • Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
  • Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie, vami zvoleným prepravcom.

Ako zásielku pripraviť

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, inak nebude prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 7 pracovných dní od obdržania a kontroly zásielky. V prípade vrátenia tovaru znáša prepravné náklady na vrátenie zásielky zákazník.

8) Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pri výbere dopravy. 
platba dopredu - pri výbere tejto možnosti obdržíte preddavkovú faktúru so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet 
dobierka - objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti - tento spôsob je účtovaný sumou vo výške 1€.

9) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.

10) Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

POZNÁMKA: Prosíme zákazníkov, ktorí si objednali tovar ako sklo, keramika, a iný tovar ktorý je rozbitný, aby balíček otvárali priamo pred kuriérom a uistili sa že nič nie je rozbité, a podpisovali prebratia tovaru bez výhrad, až keď sa uistia že tovar nie je poškodený. Ak je tovar alebo jeho časť poškodená, rozbitá, odporúčame spísať protokol o škode, nafotiť poškodené veci a zaslať nám to na email a tovar nepreberať. 

! Kuriér je povinný umožniť zákazníkovi skontrolovať balík pred prebratím !

Ďakujeme za porozumenie.

 

Ako postupovať

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu - Gaštanová 3083/36, 010 07 Žilina". Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Odporúčame vždy použiť baliaci materiál (kartón, fóliu..), tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Po obdržaní tovaru obdržíte vyjadrenie k reklamácii. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný tovar bude skontrolovaný (odskúšaný) a na základe posúdenia buď vymenený, alebo opravený, alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad faktúra/paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie bude zákazník informovaný e-mailom, prípadne SMS alebo telefonicky a vyrozumený o ďalšom postupe. 

 

11) Ako nakupovať

1 - V detaile alebo v boxe produktu kliknite na nákupné tlačidlo "Kúpiť" alebo "Chcem to".

2 - Produkt sa presunie do košíka.

3 - V prípade ak je v názve alebo popise produktu uvedený text "mix farieb", odporúčame uviesť do

     poznámky požadovanú farbu, inak bude vybratá farba náhodne.

4 - Tu vyberte spôsob dodania a spôsob platby.

5 - V nasledujúcom kroku vyplňte údaje, kde má byť zásielka doručená.

6 - Dokončite objednávku.

 

12) Záverečné ustanovenia

-Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

-V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

-Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnúť predať tovar kupujúcemu na dobierku, či už na základe predchádzajúcich skúseností (napr. predchádzajúce neprevzatie tovaru ..).

-V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) podľa bodu 5.7. týchto všeobecných obchodných podmienok do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu, resp. odovzdaním tovaru kuriérovi za účelom jeho prepravy predávajúcemu.

-Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ.

-Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

-Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

-Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

 

Tím www.proper.sk

Obchodné podmienky sú platné od 3.09.2017 do odvolania. 
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

MTJiOWN